Träningspolicy

Den här sidan kan tyckas vara maffig att ta sig igenom, men egentligen är det mesta rent och sunt förnuft. Eftersom vi är beroende av varandra när vi är ute och cyklar tillsammans är det viktigt att vi alla har samma syn på hur vår träning skall gå till.

Håller vi oss till de här enkla reglerna så blir våra rundor inte bara trevligare utan också betydligt säkrare. Så ta en stund och läs igenom vår träningspolicy!

Den är till för din säkerhet och gäller för all cykling utomhus i klubbens regi.

Säkerhet

Vid cykling med Cykelintresset gäller följande:

 • Godkänd cykelhjälm skall användas
 • Vid cykling i grupp får inte tempocykel eller sk. tempobåge användas
 • Cykeln skall ha ett fungerande bromssystem
 • Vid cykling i mörker skall belysning och reflexer finnas
 • Du bör vara bekväm på din cykel, dvs. att du vet hur växlar och bromsar fungerar samt kunna cykla med bara en hand på styret

Kaptener

Varje träning har minst en kapten som leder träningen. Följ alltid anvisningar och instruktioner från dessa när du deltar.

Cykla i grupp

Varför cyklar man i grupp? Det är roligt och socialt och man träffar många likasinnade. Dessutom tar framförvarande personer en stor del av vindmotståndet vilket gör att vi kommer längre och snabbare med lägre energiåtgång. 

Förutom den trevliga gemenskapen som uppstår i en klunga så hjälps vi även åt. Får någon punktering eller något bekymmer stannar gruppen och vi hjälps åt med att åtgärda problemet. 

Hur gör man?

Var alltid tydlig och förutsägbar i klungan, håll inte bara koll på framförvarande cyklist utan titta även en bit fram och åt sidorna samt delta i klungans prat och kommunikation.

Viktigt att komma ihåg är att du själv ansvarar för att följa trafikregler och ta hänsyn till andra trafikanter.

Cykla mjukt

Håll ansträngningen på en jämn nivå och kör mjukt, inga tvärbromsningar eller accelerationer. Då hålls gruppen ihop och de bakre cyklisterna behöver inte jaga ikapp i ena stunden och bromsa i nästa.

Vi håller ihop

Eftersom vi tycker det är kul att cykla i grupp så håller vi ihop gruppen och lämnar aldrig en cykelkamrat som börjar bli lite trött. Under våra träningar tillämpar vi devisen fart efter kamrat och ser till att gruppen håller ihop.

Var uppmärksam

För att gruppcyklingen ska fungera på ett säkert sätt krävs att cyklisterna framme i täten är uppmärksamma på eventuella hinder. Som cyklist i första ledet gäller det att lyfta blicken och spana framåt längs vägen för att upptäcka hålor, grus, stenar, andra fordon, fotgängare, etc. Varningar för dessa hinder förmedlas sedan bakåt i gruppen med handsignaler så att gruppen kan ta en säker väg förbi dem.

Två led

Om annat inte har meddelats av kaptenen cyklar vi i så kallat två led. Principen för detta är att vi ligger två och två i bredd. Detta för att kunna dra nytta av det lä som bildas bakom de främre cyklisterna i gruppen. Vid rotation börjar den högra cyklisten i främsta paret att försiktigt sänka farten, samtidigt som den vänstra cyklisten i samma par glider in framför den högra. Den vänstra parkamraten håller konstant hastighet hela tiden för att undvika att klungan ökar farten vid rotationen. Samtidigt glider efterföljande cyklist i det vänstra ledet fram till den främre vänstra positionen genom att försiktigt öka farten. För att det ska fungera är det viktigt att det inte uppstår luckor i leden och att man håller igen och tar det lugnt i uppförsbackarna. Undvik rotation uppför och utför. Tänk också på att när vi kör i två led så är det viktigt att vi är rakt bakom framförvarande. Detta gör vi för att inte ta för mycket plats på vägen. Kaptenerna kommunicerar hur snabb rotationen ska vara.

“TVÅ LED!” meddelas av kaptenen tillsammans med två fingrar uppsträckta i luften (tänk ett peace-tecken).

Ett led

Ibland kan det av säkerhetsskäl vara nödvändigt att köra på ett led, detta meddelas då av kaptenen. Om man cyklar i två led kör den vänstra cyklisten in framför sin högra parkamrat så att ett led bildas. Ofta cyklar vi på ett led ut ur stadskärnan.

“ETT LED!” meddelas av kaptenen tillsammans med ett finger uppsträckt i luften. 

Backar

I uppförsbackar låter vi farten falla av. Försök hålla samma ansträngningsnivå som innan backen.

När vi kommer upp över backkrön, tar vi det lugnt tills alla kommit uppför backen innan farten ökas igen. Detta gör vi för att undvika gummibandseffekt i gruppen vilket är väldigt jobbigt för de som ligger sist.

I nedförsbackar gäller återigen att hålla samma ansträngningsnivå vilket betyder att de längst fram behöver måste trampa på  för att inte resten av gruppen skall behöva bromsa för att förhindra att de rullar in i framförvarande hjul. 

Råkar det bli en lucka till framförvarande cyklist så spurta inte allt vad du kan för att sedan tvärnita när du är ifatt, det är bara slöseri med energi. Försök istället att lugnt och dynamiskt cykla ikapp för att sedan mjukt ansluta till framförvarande bakhjul. Den som börjar känna sig trött och sliten på rundan gör lämpligtvis endast korta insatser längst framme i täten. Ligger du sist i gruppen och känner dig trött och börjar tappa gruppen är det viktigt att du kommunicerar det till kaptenen.

Vi kommunicerar en lucka i klungan genom att tydligt använda uttrycket “lucka”. När du kommit ikapp, meddela gruppen med “kontakt” så gruppen vet om att du är tillbaka. 

Vad du än tänker göra – se till att alla får reda på det i tid. I klungan så gör vi inga plötsliga rörelser i sidled, utan glider mjukt åt sidan, gärna efter att först ha markerat med en liten handpekning eller liknande.

Rondeller och korsningar

Efter att vi passerat en rondell eller vägkorsning är det viktigt att hastigheten sänks tills den sista cyklisten passerat hindret. Annars blir klungan utdragen och de sista cyklisterna måste jaga ikapp. 

Dricka och äta

Ska du dricka, äta, ta av/på regnjacka eller liknande så gör du det när du är längst bak. Känns det obehagligt att ta av/på klädesplagg under färd, kommunicera det till kaptenen så denne kan stanna gruppen.

Var ett föredöme

Som cyklist har du ett ansvar mot andra cyklister att vara ett föredöme i trafiken och att inte förarga andra trafikanter i onödan. En uppretad bilist kan lätt få för sig att statuera ett exempel nästa gång hen möter en klunga. 

Signaler vi använder

Nedan följer en kort beskrivning av de olika signaler vi använder oss av när vi cyklar i grupp. De flesta kan göras med en hand och ska vidarebefordras genom gruppen. Tänk dock på att om du känner dig osäker på att släppa styret just i det läget är det bättre du använder rösten och tydligt talar om vad som sker. 

 • Stanna – en uppåtsträckt hand med handflatan öppen. Det kan också kommuniceras genom “STANNA!”. Vi stannar i takt med varandra, inga tvära inbromsningar. 
 • Sakta ner – en pumpande rörelse med ena handen, handflatan nedåt vägbanan.
 • Hinder höger sida – Klappa på höger skinka.
 • Hinder vänster sida –  Klappa på vänster skinka.
 • Hinder på vägbanan – Som till exempel hål, vägbrunn, eller glas – peka ner mot vägbanan med handen på samma sida som hindret. OBS! Tänk på att inte använda detta tecken för mycket. En tumregel kan vara att bara markera för sådant som kan skada dina medcyklister eller våra cyklar. 
 • Stora hål– Ropa “HÅL!”
 • Sväng vänster/höger – markeras tydligt med en utsträckt hand.
 • Punktering– Ropa “PUNKA!” Här är det viktigt att inte drabbas av panik utan så lugnt som möjligt slå av på farten utan att riskera påkörningar. 
 • Om någon tappar kontakten med gruppen– Ropa “LUCKA!” Kaptenen meddelar därefter om och hur länge gruppen ska hålla den lägre farten.
 • Ett led – ett finger upp och ropa “ETT LED!”. Upprepa längre bak. Vanligtvis lämnar högra ledet plats till sin kamrat att gå in framför. Använd sunt förnuft här.
 • Två led – två fingrar upp och ropa “TVÅ LED!”.  Upprepa längre bak.
 • Sväng i korsning – När de första cyklisterna i gruppen bedömt att hela gruppen säkert kan svänga kommuniceras KLART! varpå hela gruppen svänger utan att stanna. Här är det oerhört viktigt med sunt förnuft och att ta eget ansvar gentemot medtrafikanter.

För att hålla koll på gruppen kan kaptenen använda kommandot ALLA MED? Frågan vidarebefordras genom gruppen varpå den eller de cyklister som ligger sist svarar med KONTAKT!. Detta är användbart för kaptenen exempelvis efter backar, rondeller eller korsningar där gruppen lätt kan bli utsträckt.